تغییر...

 

فرصت ها تغییر می کنند ...

صنایع تغییر می کنند ...

جهان تغییر می کنند ....

پس،

تغییر کن!

/ 2 نظر / 31 بازدید
بانو

می دونین تغییر گرون تموم میشه؟؟؟!باید از لحاظ روحی خیلی قوی باشیم به امید خدا!

سلیمی

ببخشید شما با اوباما نسبتی دارید؟[متفکر] آیای میخواید در انتخابات شرکت کنید؟[نیشخند] اون بنده خدا هم وقتی میخواست رای بیاره هی راه به راه میگفت تغیییر.....تغییییر....[زبان] حیف کهاز سن رای من گذشته وگرنه بت رای میدادم رفیق...[قهقهه]