تاریخ انقضای کارت عابربانک ... . . .

آمده باجه من کارت عابر بانکش را نشان داد و گفت : تاریخش تمام شده

کارت را نگاه کردم، هنوز منقضی نشده بود.

گفتم: کارت مشکل تاریخ نداره!

گفت: چرا تاریخش تمام شده یه کارت دیگه برام صادرکنید!

گفتم: ولی مشکلی نداره!!!!

حرفم را اصلا قبول نمیکرد، رفت پیش معاون شعبه

به معاون گفتم: کارت مشکل تاریخ نداره ولی ایشون خودشون اصرار دارند!

معاون کارت را نگاه کرد و حرف من را تائید کرد.

مشتری محترم گفت: اخه کارت دوستم تاریخش تمام شده بود عوض کرد گفتم حتما کارت منم تاریخش تمام شده .......

تعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجبتعجب

/ 2 نظر / 49 بازدید
سلیمی

[هورا]سلام[هورا] [هورا][هورا][هورا]تولدت مبارک[هورا][هورا][هورا] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]